close
تبلیغات
ثبت لینک و بنر در اینجا
کسب درآمد اینترنتی
تبلیغات پاپ آپ
loading...
YourAds Here YourAds Here

مرجع مقالات رسمی طراحی سایت

بازدید : 111
شنبه 21 ارديبهشت 1398 زمان : 12:10

اثبات
ها در PHP – مقدمه: در ادامه بخش های فراگیری php تنها در 10 مرحله، می خوا هیم با توصیف اثبات ها در php آشنا شویم . این دومین بخش از اولی مرحله از این محرمانه آموزشی می باشد .

در این فراگیری می آموزیم که به چه نحوی می بایست ثابت ها در php تعریف شوند . همچنین با روش استفاده از اثبات ها در پی اچ پی آشنا می شویم .

سپس با اثبات های از پیش تعریف شده گویش php آشنا می شویم که با آن ها Predefined Constants گفته می شود . همینطور می آموزیم که چه‌گونه از این ثابت ها در php استعمال کنیم .

ثابت
ها در php - وبمستر وردپرس در پایان با ثابت های جادویی php آشنا می شویم که به آن ها Magic Constants گفته می شود و طرز استفاده از این ثابت ها در php را موضوع تحلیل قرار می دهیم .

درخواست
برای مشورت رایگان پروژه انجام
تمامی پروژه های برنامه نویسی به فیس تماما حرفه ای ما پروژه های برنامه نویسی شما را با شایسته ترین کیفیت و در کمترین دوران ممکن انجام می دهیم . برای مشاوره بدون پول می توانید فرم تماس با ما را کامل شدن فرمائید تا در کمتر از یک روز کاری با شما تماس گرفته شود .
بخش
اول: تعریف ثابت ها در PHP در بخش نخستین نکات مربوط به تعریف ثابت ها در php را ابلاغ خوا هیم کرد .
این نکات به فیس لیست وار در ادامه آمده است:

طراحی سایت در مشهد
ثابت
ها در PHP چیستند؟ اثبات در واقع یک شناسه یا یک اسم برای یک مقدار ساده است . این میزان در ارتفاع اجرای برنامه یا این که همان اسکریپت ثابت بوده و تغییر تحول نمی کند .

نحوه
اسم گذاری اثبات ها در PHP مقررات اسم گذاری ثابت ها در php همانند قوانین اسم گذاری متغیرها بوده با این تفاوت که صحبت اولیه اسم اثبات ها در php بایستی با یک صحبت یا Underscore ابتدا گردد .

حوزه
توصیف و فعالیت اثبات ها در PHP برخلاف متغیرها در php ، اثبات ها در php به رخ قلم به صورت سراسری در همگی برنامه قابل دسترس هستند . در واقع با توصیف یک اثبات در پی اچ پی این اثبات به صورت global تعریف می شود .

در صورتی که با انواع متغیر و توصیف متغیر ها در PHP آشنایی ندارید، می توانید از این پیوند به کار گیری کنید .
تعریف
ثابت ها در PHP برای تعریف ثابت در php از تابع define به رخ تحت استعمال می فرمائید . پارامتر سوم این تابع مربوط به case-sensitive بودن می باشد که در حالت پیش فرض برابر false می باشد .

در صورتی که این میزان برابر true قرار داده شود، فرقی نمی نماید که از حروف گران قدر یا کوچک برای فراخوانی اثبات در php به کارگیری کنیم .

Best
Practice ها در تعریف اثبات ها در PHP عموما best practice برای توصیف ثابت این می باشد که نام گذاری اثبات با حروف تبارک انجام گردیده و در بین هر واژه (در رخ چند گوشه ای بودن) با Underscore از واژه و کلمه بعدی جدا گردد .

//Syntax
of define constant in php define(name,
value, case-insensitive); define('MSN_INTEGER',100);
echo
MSN_INTEGER; //it will print 100 in output define('MSN_INTEGER',100,true);
echo
MSN_INTEGER; echo
Msn_InTeger; echo
msn_integer; //results
of all are the same global
بودن تمامی ثابت ها در php اثبات ها پس از توصیف در php به صورت اتومات دارای scope سراسری یا همان global scope خواهند بود و می توانند در تمامی جا مورد به کار گیری قرار بگیرند .

به تیتر نمونه در شرای ثابتی در خارج از یک تابع تعریف شده باشد، شما به راحتی می تواند داخل تابع از آن به کارگیری کنید .

define("MSN_WELCOME", "Welcome to WPWebmaster site .");
function
msnTest() {
echo MSN_WELCOME; }

msnTest();
//it
will print related message in output بخش
دوم: اثبات های از پیش تعریف گردیده PHP لهجه پی اچ پی دارای ثابت های از پیش توصیف شده می باشد که به آن ها Predefined Constants گفته می شود . این اثبات ها در هسته لهجه php توصیف گردیده و قابل به کارگیری در همه بخش های یک برنامه می باشند .

در ادامه به چندین تا از اساسی ترین ثابت های از پیش تعریف گردیده در پی اچ پی اشاره خواهیم کرد . برای دیدن لیست کامل Predefined Constants می توانید به بخش ذیل مراجعه نمائید .

اثبات
PHP_VERSION این اثبات نسخه فعلی که پی اچ پی از آن استفاده می نماید را سناریو می دهد .

اثبات
PHP_OS ثابت PHP_OS مدل سیستم علتی که php بر روی آن اجرا می شود را به سناریو در می آورد .

اثبات
PHP_EOL ثابت PHP_EOL بسته به نوع سیستم برهان فعالیت می نماید . این ثابت در ویندوز متساوی کاراکترهای \r\n شناخته می شود و در سیستم دلیل های خانواده لینوکس به تیتر \n شناخته می شود .

اثبات
PHP_INT_MAX ثابت PHP_INT_MAX در واقع اصلی ترین عدد صحیح که پی اچ پی می تواند از آن پشتیبانی نماید را به سناریو در می آورد .

ثابت
PHP_FLOAT_MAX اثبات PHP_FLOAT_MAX مطرح ترین عدد اعشاری که پی اچ پی از آن پشتیبانی می نماید را سناریو می دهد .

ثابت
TRUE اثبات TRUE برای نمایش مقدار بولین true زمینه استعمال قرار می گیرد .

اثبات
FALSE ثابت FALSE برای سناریو مقدار بولین false قضیه استفاده قرار می گیرد .

ثابت
NULL ثابت NULL برای نمایش میزان بولین null موضوع به کار گیری قرار می گیرد .

PHP_VERSION
(string) //The current PHP version as a string in "major .minor .release[extra]" notation .
PHP_MAJOR_VERSION
(integer) //The current PHP "major" version as an integer (e .g ., int(5) from version "5 .2 .7-extra") . Available since PHP 5 .2 .7 .
PHP_MINOR_VERSION
(integer) //The current PHP "minor" version as an integer (e .g ., int(2) from version "5 .2 .7-extra") . Available since PHP 5 .2 .7 .
PHP_RELEASE_VERSION
(integer) //The current PHP "release" version as an integer (e .g ., int(7) from version "5 .2 .7-extra") . Available since PHP 5 .2 .7 .
PHP_VERSION_ID
(integer) //The current PHP version as an integer, useful for version comparisons (e .g ., int(50207) from version "5 .2 .7-extra") . Available since PHP 5 .2 .7 .
PHP_EXTRA_VERSION
(string) //The current PHP "extra" version as a string (e .g ., '-extra' from version "5 .2 .7-extra") . Often used by distribution vendors to indicate a package version . Available since PHP 5 .2 .7 .
PHP_ZTS
(integer) //Available since PHP 5 .2 .7 .
PHP_DEBUG
(integer) //Available since PHP 5 .2 .7 .
PHP_MAXPATHLEN
(integer) //The maximum length of filenames (including path) supported by this build of PHP . Available since PHP 5 .3 .0 .
PHP_OS
(string) //The operating system PHP was built for .
PHP_OS_FAMILY
(string) //The operating system family PHP was built for . Either of 'Windows', 'BSD', 'Darwin', 'Solaris', 'Linux' or 'Unknown' . Available as of PHP 7 .2 .0 .
PHP_SAPI
(string) //The Server API for this build of PHP . See also php_sapi_name() .
PHP_EOL
(string) //The correct 'End Of Line' symbol for this platform . Available since PHP 5 .0 .2
PHP_INT_MAX
(integer) //The largest integer supported in this build of PHP . Usually int(2147483647) in 32 bit systems and int(9223372036854775807) in 64 bit systems . Available since PHP 5 .0 .5
PHP_INT_MIN
(integer) //The smallest integer supported in this build of PHP . Usually int(-2147483648) in 32 bit systems and int(-9223372036854775808) in 64 bit systems . Available since PHP 7 .0 .0 . Usually, PHP_INT_MIN === ~PHP_INT_MAX .
PHP_INT_SIZE
(integer) //The size of an integer in bytes in this build of PHP . Available since PHP 5 .0 .5
PHP_FLOAT_DIG
(integer) //Number of decimal digits that can be rounded into a float and back without precision loss . Available as of PHP 7 .2 .0 .
PHP_FLOAT_EPSILON
(float) //Smallest representable positive number x, so that x + 1 .0 != 1 .0 . Available as of PHP 7 .2 .0 .
PHP_FLOAT_MIN
(float) //Smallest representable floating point number . Available as of PHP 7 .2 .0 .
PHP_FLOAT_MAX
(float) //Largest representable floating point number . Available as of PHP 7 .2 .0 .
DEFAULT_INCLUDE_PATH
(string) PEAR_INSTALL_DIR
(string) PEAR_EXTENSION_DIR
(string) PHP_EXTENSION_DIR
(string) PHP_PREFIX
(string) //The value "--prefix" was set to at configure .
PHP_BINDIR
(string) //Specifies where the binaries were installed into .
PHP_BINARY
(string) //Specifies the PHP binary path during script execution . Available since PHP 5 .4 .
PHP_MANDIR
(string) //Specifies where the manpages were installed into . Available since PHP 5 .3 .7 .
PHP_LIBDIR
(string) PHP_DATADIR
(string) PHP_SYSCONFDIR
(string) PHP_LOCALSTATEDIR
(string) PHP_CONFIG_FILE_PATH
(string) PHP_CONFIG_FILE_SCAN_DIR
(string) PHP_SHLIB_SUFFIX
(string) //The build-platform's shared library suffix, such as "so" (most Unixes) or "dll" (Windows) .
PHP_FD_SETSIZE
(string) //The maximum number of file descriptors for select system calls . Available as of PHP 7 .1 .0 .
E_ERROR
(integer) //Error
reporting constant E_WARNING
(integer) //Error
reporting constant E_PARSE
(integer) //Error
reporting constant E_NOTICE
(integer) //Error
reporting constant E_CORE_ERROR
(integer) //Error
reporting constant E_CORE_WARNING
(integer) //Error
reporting constant E_COMPILE_ERROR
(integer) //Error
reporting constant E_COMPILE_WARNING
(integer) //Error
reporting constant E_USER_ERROR
(integer) //Error
reporting constant E_USER_WARNING
(integer) //Error
reporting constant E_USER_NOTICE
(integer) //Error
reporting constant E_RECOVERABLE_ERROR
(integer) //Error reporting constant . Available since PHP 5 .2 .0
E_DEPRECATED
(integer) //Error reporting constant . Available since PHP 5 .3 .0
E_USER_DEPRECATED
(integer) //Error reporting constant . Available since PHP 5 .3 .0
E_ALL
(integer) //Error
reporting constant E_STRICT
(integer) //Error
reporting constant __COMPILER_HALT_OFFSET__
(integer) //Available since PHP 5 .1 .0
TRUE
(boolean) FALSE
(boolean) NULL
(null) درخواست
برای مشورت بدون پول پروژه انجام
همگی پروژه های برنامه نویسی به صورت به طور کامل حرفه ای ما پروژه های برنامه نویسی شما را با بهترین کیفیت و در کمترین مدت ممکن انجام می دهیم . برای مشاوره بدون‌پول می توانید فرم تماس با ما را کامل شدن نمائید تا در کمتر از یک روز کاری با شما تماس گرفته شود .
بخش
سوم: متغیرهای جادویی در PHP به گونه ای از ثابت های از پیش توصیف شده در زبان php ، ثابت های جادویی یا به عبارتی Magic Constants گفته می شود .

در واقع اثبات های جادویی ثابت هایی می باشند که بسته به اینکه کجا زمینه استفاده قرار گیرند، میزان آن ها تفاوت خواهد کرد .

به عنوان مثال خروجی ثابت __LINE__ به این بستگی دارد که این اثبات در کدام خط کد قضیه استعمال قرار گرفته شده باشد .

مهم
ترین اثبات های جادویی در php عبارتند از:
ثابت
__LINE__ ثابت __LINE__ شماره خط جاری در اجرای برنامه را برگشت می دهد .

echo "Line number " . __LINE__ .
"
"; // Displays: Line number 1 echo "Line number " . __LINE__ .
"
"; // Displays: Line number 2 echo "Line number " . __LINE__ .
"
"; // Displays: Line number 3 echo "Line number " . __LINE__ .
"
"; // Displays: Line number 4 ثابت
__FILE__ اثبات __FILE__ مسیر کامل فایلی که در اکنون اجرا می باشد را بر می گرداند . این مسیر مشتمل بر اسم فولدر مورد نظر نیز می باشد . در واقع ثابت __FILE__ به عنوان خروجی full path و نام فایل php که در آن اجرا می شود را به عنوان خروجی بر می گرداند .

ثابت
__DIR__ اثبات __DIR__ دایرکتوری فایلی که در اکنون اجرا می باشد را به تیتر خورجی گشوده می گرداند .

ثابت
__FUNCTION__ اثبات __FUNCTION__ ، اسم تابعی که در اکنون اجرا می باشد را به عنوان خروجی گشوده می گرداند .

echo "The full path of this file is: " .
__FILE__; //
Displays the absolute path of this file echo "The directory of this file is: " .
__DIR__; //
Displays the directory of this file function
msnFunction(){ echo "The function name is - " .
__FUNCTION__; }
msnFunction();
//
Displays: The function name is: msnFunction ثابت
__CLASS__ ثابت __CLASS__ اسم کلاس سرازیر را که در درحال حاضر اجراست به عنوان خروجی باز می گرداند .

class
MsnClass {

public function getClassName(){
return __CLASS__;
} }
$sample_object
= new MsnClass(); echo
$sample_object->getClassName(); //
Displays: MsnClass ثابت
__METHOD__ اثبات __METHOD__ اسم متد سرازیر که در درحال حاضر استفاده از آن می باشد را به تیتر خروجی رجوع می دهد .

class
MsnSample {

public function msnMethod(){
echo __METHOD__;
} }
$sample_object
= new MsnSample(); $sample_object->msnMethod();
//
Displays: Sample::msnMethod اثبات
__NAMESPACE__ ثابت __NAMESPACE__ ، نام namespace ای را که در اکنون حاضر در آن هستیم را به تیتر خروجی گشوده می گرداند .

namespace
MsnNamespace; class
MsnClass {

public function getNamespace(){
return __NAMESPACE__;
} }
$sample_object
= new MyClass(); echo
$sample_object->getNamespace(); //
Displays: MsnNamespace سود
گیری برای مطلب تعریف ثابت ها در PHP در این مقاله به فیس خلاصه در مسئله گونه های ثابت ها در php حرف شد . همینطور در مسئله طرز توصیف ثابت ها در پی اچ پی به رخ کامل با نمونه مشاجره شد .

در ادامه با اثبات های پیش فرض Php آشنا شدیم و لیست کامل Predefined Constants در زبان php به تشریح آورده شد .

در انتهای مطلب هم با اثبات های جادویی در php یا این که همان Magic Constants و طریق کار آن ها آشنا شدیم .

ممکن می باشد شما مورد ها بیشتری را بدانید که ما فراموش کرده ایم تا در این مطلب قرار دهیم .

درصورتی که شما از این موارد مطلع هستید، حتما در بخش ایده ها عنوان فرمایید تا آن را به مقاله “ثابت ها در php” اضافه کنیم . در ضمن درصورتی که این مقاله را موءثر دیدید، به طبع آن را به دوستان خویش معرفی کرده یا در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید .

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 12

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  چت باکس
  پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 300
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 39
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 49
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 263
 • بازدید ماه : 162
 • بازدید سال : 7124
 • بازدید کلی : 9519
 • کدهای اختصاصی